Cursussen(Wet 2013)

 

Cursussen

ALFABETISERING

Vindt u lezen en schrijven in het Nederlands moeilijk? Bij aanmelding heb u een vrijblijvend intakegesprek met de coördinator van Stichting Integraal waarbij u informatie krijgt over onze werkwijze en tevens jouw wensen geïnventariseerd worden . Wij werken samen met belangrijke uitgevers, waardoor onze lesmethodes en materiaal steeds up- to- date zijn. Bij Stichting Integraal leert u beter Nederlands spreken zodat u uiteindelijk zelf verder kunt (met het regelen van uw zaken, of het voeren van een telefoongesprek) met het vervolgtraject. Samen met ons professioneel en gespecialiseerd onderwijsteam is de Stichting Integraal u graag van dienst. De Alfabetisering bestaat uit 90 lesuren en duurt gemiddeld 3 maanden .

Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM)

Onderdeel van het inburgeren in Nederland is het examen Kennis van de Nederlandse Maatschappij. Iedereen die inburgeringsplichtig is, moet dit examen behalen, ongeacht het taalniveau (A2, B1 of B2). Met de cursus Kennis Nederlandse Maatschappij bereidt u zich goed voor op dit examen. Ieder land heeft een eigen cultuur, een eigen geschiedenis en eigen gebruikenet behalen van het KNM-examen is niet het enige doel van TaalCompleet KNM. Een even zo belangrijk doel is je te ondersteunen bij je werkelijke inburgering en je op je gemak te laten voelen in de Nederlandse maatschappij.. De Alfabetisering bestaat uit 90 lesuren en duurt gemiddeld 3 maanden .

INBURGERINGSCURSUS A1

Het inburgeringsexamen bestaat uit 6 onderdelen:
Lezen, Luisteren, Schrijven, Spreken, Kennis van de Nederlandse Maatschappij en Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt. Wanneer u dit examen succesvol heeft afgerond met een diploma, heeft u meer inzicht en kennis gekregen over het leven en werken in Nederland. U wordt goed voorbereid op het inburgeringsexamen en  krijgt les van ervaren docenten die werken met het beste lesmateriaal.

De inburgeringscursus A1 bestaat uit 90 lesuren en duurt 3 maanden gemiddeld.

INBURGERINGSCURSUS A2

Het inburgeringsexamen bestaat uit 6 onderdelen:
Lezen, Luisteren, Schrijven, Spreken, Kennis van de Nederlandse Maatschappij en Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt. Wanneer u dit examen succesvol heeft afgerond met een diploma, heeft u meer inzicht en kennis gekregen over het leven en werken in Nederland. U wordt goed voorbereid op het inburgeringsexamen en  krijgt les van ervaren docenten die werken met het beste lesmateriaal.

De inburgeringscursus A2  bestaat uit 90 lesuren en duurt 3 maanden gemiddeld.

STAATSEXAMEN NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL B1:

Dit programma is bedoeld voor mensen die graag willen werken of een opleiding willen volgen op niveau 3 of 4 van het Mbo. U kunt met het Staatsexamen B1 ook een permanente vergunning tot verblijf in Nederland krijgen of een verzoek indienen tot het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit. Deze cursus bestaat uit 75 lesuren en duurt 3 maanden gemiddeld.

STAATSEXAMEN NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL B2

Dit programma is bedoeld voor mensen die een HBO of universitaire opleiding willen volgen. U kunt met het Staatsexamen B2 ook een permanente vergunning tot verblijf in Nederland krijgen of een verzoek indienen tot het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit. Deze cursus bestaat uit 75 lesuren en duurt 3 maanden gemiddeld.

ONA CURSUS

 Het onderdeel ONA is bedoeld als oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt en om  zicht te krijgen op uw mogelijkheden. Zo kijken we naar uw opleidingsniveau en/of werkervaring in het land waar u vandaan komt. We kijken samen met u naar uw kwaliteiten en  inventariseren u wensen en behoeften op het gebied van werken in Nederland. Een onderdeel van de ONA module is het maken van een curriculum vitae (cv), het schrijven van sollicitatiebrieven en het  zoeken naar geschikte vacatures voor het vinden van een baan..

U hebt Altijd een vrije intakegesprek met de coördinator van Stichting Integraal.

Satisfied