Back

Onze partners

BlikOpWerk.nl

Stichting Integraal is houder van het keurmerk ‘Blik op Werk’. Cursisten kunnen gebruik maken van een DUO-lening om onze cursussen te betalen. Als onafhankelijk kwaliteitsinstituut wijst ‘Blik op Werk’ de weg naar gekwalificeerde dienstverleners, bewezen methodieken en kennis rondom duurzame arbeidsparticipatie

Nederlandse Raad voor Training en Opleiding

Stichting Integraal is een lid van NRTO, de Nederlandse Raad voor Training en opleiding. Dit is de brancheorganisatie voor private onderwijsinstellingen en voor opleidings- en trainingsbureaus. Ook exameninstituten, EVC aanbieders en ontwikkelaars van (online) materiaal zijn lid van de NRTO. De NRTO telt ruim 900 leden.

Algemene Voorwaarden Consumenten voor
Particulier Onderwijs en Opleidingen:

Algemene Voorwaarden Consumenten NRTO

Gedragscode
Voor leden van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO):

NRTO GEDRAGSCODE