Over ons

Over onS

Wie zijn wij?

Stichting Integraal is een non-profit organisatie en vindt het noodzakelijk een wezenlijke bijdrage te leveren aan het doen welslagen van het integratieproces. Wij zijn onze cursisten graag van dienst bij hun oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt vol met grote uitdagingen.

De Stichting Integraal biedt studiebegeleiding en taaltrainingen aan mensen die moeite hebben met het Nederlands. Tevens geven wij inburgeringstrajecten van A0 t/m B2. Daarnaast zijn er mogelijkheden om de kennis over en het inzicht in de Nederlandse Maatschappij te verruimen.

 

 

Wat doen we?

Onze visie

De Stichting Integraal gaat uit van het welslagen van het integratieproces door het
aanleren van relevante taalvaardigheden. Het vergroten van de participatie en de leefbaarheid in de Nederlands samenleving staat hierbij ook centraal. Hieraan leveren cursisten uit diverse culturele groepen met hun unieke kenmerken, samen met belangrijke instanties in Nederland hun bijdrage.

 Om een en ander te realiseren gaat de Stichting Integraal daarom uit van: “Take-Home Learning”. In deze visie staat meer de student, diens wensen, de omgeving en het verwerven van belangrijke taalvaardigheden centraal. Vanuit gegaan wordt dat de student leert door te doen.

Wat Stichting Integraal betreft is dit slechts het begin van een nooit eindigende, maar leerzaam traject, onderweg naar een stabiele integratie waar wij met zijn allen de vruchten van zullen dragen. Om de visie van de Stichting Integraal vorm te geven worden wij bijgestaan een team van deskundige docenten.

 

 

Plannen

Talen

CCVX

“We kijken er naar uit om de studenten nieuwe leermethoden te bieden”