Back

Wie zijn wij?

Stichting Integraal vindt het noodzakelijk een wezenlijke bijdrage te leveren aan het slagen van het integratieproces.
Wij zijn onze cursisten graag van dienst bij hun oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt vol met grote uitdagingen.
Stichting Integraal biedt studiebegeleiding en taaltrainingen aan mensen die moeite hebben met het Nederlands. Tevens geven wij inburgeringstrajecten van A0 t/m B2. Daarnaast zijn er mogelijkheden om de kennis over en het inzicht in de Nederlandse maatschappij te verruimen.

Onze visie

Stichting Integraal gaat uit van het slagen van het integratieproces door het
aanleren van relevante taalvaardigheden.
Het vergroten van de participatie en de leefbaarheid in de Nederlandse samenleving staan hierbij centraal. Hieraan leveren cursisten van diverse culturele achtergronden met hun unieke kenmerken, samen met belangrijke instanties in Nederland, hun bijdrage.
Om dit te realiseren gaat Stichting Integraal daarom uit van ‘Take-Home Learning’. In deze visie staat de student en diens wensen, de omgeving en het verwerven van belangrijke taalvaardigheden centraal. De student leert door te doen.
Wat Stichting Integraal betreft, is dit slechts het begin van een nooit eindigend maar leerzaam traject, op weg naar een stabiele integratie waar wij met zijn allen de vruchten van zullen plukken. Om de visie van Stichting Integraal vorm te geven, worden wij bijgestaan door een team van deskundige docenten.

Onze missie

De missie van Stichting Integraal is het verzorgen van excellent en professioneel onderwijs in een perfecte en technisch veilige omgeving waar cursisten zich geborgen voelen.

Wij willen onze missie bereiken door het geven van kwalitatief goed onderwijs, waarbij ruimte is voor de individuele wensen en de behoeften van cursisten. Het uiteindelijke doel is om de zelfredzaamheid van betrokkenen, in deze dynamische samenleving, te stimuleren.
Ook willen wij onze missie bereiken door uit te gaan van korte- en langetermijndoelen. Op korte termijn is ons streven de cursisten zoveel mogelijk te betrekken bij het integratieproces door onder meer hun taalvaardigheid te vergroten. Dit vormt een wezenlijk onderdeel van ons programma. Tevens is er ruimte voor persoonlijke groei.

Onze langetermijndoelstelling richt zich vooral op de cursisten die voornemens zijn hun weg te vervolgen door bijvoorbeeld: verder te leren, een studie of beroep te volgen of zich op een andere wijze te bekwamen.

Het aangaan van samenwerkingsverbanden met onder meer gemeenten, buurthuizen, relevante bedrijven en organisaties is inherent aan Stichting Integraal en de manier waarop wij ons wensen te profileren.
Naast de lessen zullen wij ook praktische mogelijkheden creëren voor het oefenen van belangrijke vaardigheden, zodat studenten zich meer vertrouwd en dus zekerder voelen om verder te kunnen. Het werken met een deskundig team is hierbij van groot belang.

“We kijken er naar uit om de studenten nieuwe leermethoden te bieden.”

Stichting Integraal

Onze partners

BlikOpWerk.NL

Stichting Integraal is houder van het keurmerk ‘Blik op Werk’. Cursisten kunnen gebruik maken van een DUO-lening om onze cursussen te betalen. Als onafhankelijk kwaliteitsinstituut wijst ‘Blik op Werk’ de weg naar gekwalificeerde dienstverleners, bewezen methodieken en kennis rondom duurzame arbeidsparticipatie.

Nederlandse Raad voor Training en Opleiding

Stichting Integraal is een lid van NRTO, de Nederlandse Raad voor Training en opleiding. Dit is de brancheorganisatie voor private onderwijsinstellingen en voor opleidings- en trainingsbureaus. Ook exameninstituten, EVC aanbieders en ontwikkelaars van (online) materiaal zijn lid van de NRTO. De NRTO telt ruim 900 leden.